Boat

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПРАВИЛЕН ЕНКОДИНГ ЗА ЕДИН УЕБ САЙТ И ЗАЩО ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ЕЗИКА ИЗПОЛЗВАН ЗА ПРОГРАМИРАНЕТО МУ ?


Полезно

От Sky Prime прилагаме подходящ енкодинг и съответно декларираме програмния език на сайтовете, които оптимизираме. Това е от съществено значение при нас, понеже повечето платформи са на кирилица и е от голяма неoбходимост да се извършат посочените действия за тях.

Декларирането на това какъв формат е кодирането на определен уеб сайт е необходимо, понеже при повечето потребители, разполагащи с неподходяща конфигурация на ОС или използващи стара версия на даден браузър, текстовият материал не се визуализира, а се показват единствено редица от символи като ◆◆???◆◆◆?. Както и при изписването на по-особени символи, например € , @ ,* или други сходни на тези - също няма да се показват коректно на страницата Ви. 

Имайте предвид, че най-известният формат е Utf-8, но напоследък твърде често се забелязва и Windows-1251.

Follow us