Boat

Защо изходящите линкове трябва да са NoFollow?


Линкбилдинг

Взаимното обменяне на DoFollow линкове, с други уеб сайтове, дори и с Ваши партньори, може да доведе до санкциониране от страна на търсачката. В интернет пространство Вие не може да имате пълен контрол върху линковете поставяни в други платформи, сочещи към уеб сайта Ви, и за това от Sky Prime сме стигнали до извода, че е най-добре изходящите препратки от Вашата уеб станица да бъдат NoFollow, за да се ограничи верятността от санкция. 

Follow us