Boat

Защо да прилагате target=“_blank“ към изходящите връзки на Вашия уеб сайт?


Уеб сайтове

Sky Prime Ви предлага да предприемете още една полезна стъпка за изходящите връзки във Вашия уеб сайт. За оптимизацията е от голямо значение потребителите да се задържат по-дълго в уеб страницата, а не да излизат от нея веднага след отварянето й. 
За целта прилагайте target=“_blank“ към изходящите линкове във Вашата уеб страница. target=“_blank“ дава възможността на тези препратки да се показват в отделен прозорец, което ще спомогне за това потребителят да се задържи по-дълго в уеб сайта Ви.
 

Follow us