Boat

Защо да използвате банери?


Уеб сайтове

Банерите осигуряват по-голям трафик към уеб сайта, както и повече връзки, сочещи към него.

От Sky Prime препоръчваме линковете от платените банери да бъдат зададени като NoFollow, това правило да се направи и за всички останали платени връзки, които има към уеб страницата Ви.

Тъй като банерите ще фигурират на всички страници в сайта, в които са заложени, задаването на NoFollow на линковете от тях е препоръчително, с оглед качествена оптимизацията на уеб сайта Ви.

Follow us