Boat

Получава ли се дублирано съдържание, използвайки символа за наклонена черта „/“ в края на URL адреса?


Уеб сайтове

Желателно е страниците да бъдат активни само с един URL адрес, без значение дали ще използвате знака „/“.
За да се предпазите от наличие на дублирано съдържание, Sky Prime Ви препоръчва да насочвате линковете чрез redirect 301 или да използвате Canonical URL Tag (канонична версия), за да не бъдат различавани от Google като две отделни страници.
Ако има две наклонени черти („//“) в URL адреса, съветът ни е да ги заместите с една.

 

 

 

Follow us