Boat

Полезна информация за stop words (кратки думи)


Уеб сайтове

Stop words се наричат всички съюзи, частици и предлози. Те не се считат за думи, притежаващи определено значение и поради тази причина не са важни за Google.

Имайки предвид това, от Sky Prime препоръчваме да не ги използвате в тайтълите, URL адресите и като цяло да ги избягвайте в писането на текстовете за уеб сайта Ви.

Follow us