Boat

Подходящо ли е използването на символ „/“ за завършване на URL адреса?


Полезно

Всяка една страница може да се зарежда по два начина - с наклонена черта „/“ и без нея.
Пример:
www.името-на-сайта.bg/статии
www.името-на- сайта.bg/статии/
Sky Prime Ви съветва да оставите активен URL адреса без наклонена черта, освен ако не става дума за поддиректория или началната страница, като само в този случай е подходящо да запазите символа „/“ накрая. Ако обаче става въпрос за друга страница, го премахнете, понеже по този начин уведомявате Google, че страницата е съб/поддиректория и под нея има още страници.

 

Follow us