Boat

Подходяща ли е рекламата в Above the Fold?


Маркетинг

Най-значимата за посетителите информация в уеб сайта Ви трябва да се намира в горната част на страниците му, тоест в Above the Fold, защото основно от нея потребителите оценяват полезността му.

От Sky Prime Ви гарантираме, че ще изгубите вниманието на много хора, ако напълните точно тази част на страница с реклами, а не с интересно съдържание.

Follow us