Boat

Подходящ anchor текст за Breadcrumbs навигацията


Уеб сайтове

Изисква се уникално решение за всеки уеб сайт, понеже anchor текстът на breadcrumbs навигацията е добре да бъде от ключови думи, с които извършвате оптимизацията на уеб страницата.  Ако например линкът в breadcrumbs  е от думата „за нас“, това ще е полезно за посетителите, но не и за оптимизацията, която правите.
Използването на ключови думи при Breadcrumbs ще спомогне за класирането на уеб сайта Ви в по-предните позиции на SERP.

 

 

 

 

Follow us