Boat

ПОДДРЪЖКА НА LINUX ОС ОТ Sky Prime


Sky Prime

Несъмнено сървърите са ядрото на компютърната мрежа. Правилната поддръжка и конфигуриране на платформите е от особено значение за сигурността и непрекъснатата работа на съответните звена. Ние от Sky Prime можем да се погрижим за поддръжката на Вашите Linux операционни системи.

Голямото предимство е времето за реакция на нашите администратори.

Водим пълно описание на инфраструктурата, което ни помага за по – адекватна реакция. При Ваше желание описанието ще Ви бъде предоставено безплатно.

Ето и опциите към услугата:

- анализиране на системните логове и отстраняване на потенциални проблеми;

- интегриране на нови технологии в съществуващ дейта център;

- изпълнение на рутинни проверки на системата и приложенията към него;

- създаване на услуга за архивиране на информацията, намираща се на сървърите;

- прилагане на системни ъпдейти, пачове и конфигурационни промени;

- инсталиране и конфигуриране на нов хардуер и софтуер;

- изграждане на защитена свързаност към вътрешна инфраструктура;

- след обстойно запознаване с всички системи – създаване на документация и графично оформление;

- управление на потребителски профили (създаване, смяна на парола и други);

- изследване при докладван проблем;

- тунингове на текущата система;

- поддръжка на работни станции на служители;

- структурно окабеляване; с няколко думи – поддръжката включва ежедневен мониторинг, редовно архивиране на информацията, филтриране от нежелана поща, антивирусна защита и всички други нужди, които биха възникнали при работата и оптимизирането на Вашия сървър.

Защо имате нужда от поддръжка?

Разбира се, че нужда има. Вашият системен администратор ще се грижи за защитата на Вашите сървъри(за да няма пробиви в системата), с ограничен достъп до администраторските настройки, следи за нови Featuers и ъпдейти, които да вгради и съответно за новооткрити слабости и дупки в защитата. За да бъдете спокойни, че няма да станете жертва на хакерска атака, наша грижа е да поддържаме антивирусния софтуер и защитната стена с актуализирани антивирусни дефиниции. За да са достъпни най-новите допълнения и функционалности , инсталираме кръпки и актуализации за вашите ОС, още при излизането им.

Защо Ние, а не Вие?

Ние сме професионалисти. Не сме герои, но разбираме от работата си. Ако не сте сигурни в уменията си, по – добре не рискувайте, защото често малки проблеми се разрастват в големи, благодарение на непрофесионалната намеса. Освен това, изисква се време и внимание. Не допускайте зле поддържани сървъри да пречат на работата Ви, сигурността или защитата Ви. Предлагаме Ви квалифицирана работа, като всеки клиент може да се свърже със своя администратор по всяко време, при възникнали грешки или проблеми!

Follow us