Boat

НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА ИЗПОЛЗВАМЕ SITEMAP ЗА ИЗОБРАЖЕНИЯТА В УЕБ САЙТА СИ ?


Уеб сайтове

Когато от Sky Prime работим с платформа, която има голям брой изображения на нея, употребяваме за случая sitemap, който да съдейства за по-бързото индексиране на този  вид елементи от сайта в Google. При това се отваря и възможност  за поставяне на бонус ключови думи или фрази, които да спомогнат в процеса на оптимизиране.

Follow us