Boat

НЕОБХОДИМА ЛИ Е УПОТРЕБАТА НА KEYWORDS TAG ?


Полезно

Meta Keywords не оказват влияние върху оптимизирането на уеб сайта Ви в Google, но търсещите машини като Yahoo все още не са спирали да ги употребяват.

От Sky Prime Ви съветваме, в случай че желаете да използвате ключови думи или фрази в този таг, сведете техния брой до минимум като изберете най - важните и често употребявани в дадената страница думи. Независимо, че Google не ги възприема като фактор за позиционирането на платформата Ви, търсачката ги разпознава и ако има пренасищане от ключови думи, това може да доведе до понижаване на рейтинга на уеб страницата. Има известен слух, че трябва да добавите в meta keywords и неправилно изписани думи или да изброите повече от колкото трябва ключови думи или фрази.

Ние Ви препоръчваме да не го прилагате, защото това не е коректна информация!

Follow us