Boat

НЕОБХОДИМА ЛИ Е ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪБДИРЕКТОРИИТЕ ?


Уеб сайтове

От Sky Prime препоръчваме до колкото е възмозжно, да се използват по-малко събдиректории в даден URL адрес.

Също така съветваме да се обединят страниците със сходна тематика в различни директории с имена, които да съдържат ключови думи, като например www.ДОМЕЙНА.bg/часовници/часовник-gshock.html.

Follow us