Boat

Къде е препоръчително да поставяте линкове в уеб сайта Ви?


Линкбилдинг

В случай, че желаете да поставите линкове от странични уеб сайтове към Вашия или такива между страниците в него, от Sky Prime желаем да Ви съобщим, че за Google имат много по-голяма тежест препратките, които са в началото на страницата пред тези, които се намират във footer.

Това е така, защото Google „разсъждава“ като потребител, а хората масово придават най-голяма важност на информацията в горната част на всяка страница.

Follow us