Boat

Колко NoFollow линка може да има на една страница?


Линкбилдинг

Sky Prime Ви уверява, че на една стрница няма лимит на броя NoFollow линкове, но има други особености.  
Да предположим, че на Вашата уеб страницата има 2 линка, сочещи към една и съща страница, като единият е NoFollow, а другият DoFollow. Как търсачката ще възприеме DoFollow линка? Съществува мнение, че този линк ще бъде третиран като NoFollow.  Нашите специалисти считат, че това не е в сила, но вие имайте предвид, че всеки линк, който е NoFollow снижава PageRank-а от DoFollow линковете на дадена страница.  
 

Follow us