Boat

КОИ СА НОВИТЕ РАЗШИРЕНИЯ ЗА ДОМЕЙНИ И КАТЕГОРИИТЕ, КЪМ КОИТО ЩЕ СПАДНАТ ?


Хостинг и Домейн

Нови разширения може да разгледате в www.101domain.com/new_gtld_extensions.htm, както предвидените им дати на активиране и тяхната цена . Домейните от високо ниво, които все още не са активни, нямат определена тарифа за ползване. ICANN има за цел да допълни над 900 от тях, като те ще бъдат сортирани по категории.

Ключовите цели за допълнението на новите разширения са по-голямото разнообразие на имена и изграждането на по-сигурна и полезна интернет обстановка. Групите, по които ще бъдат разпределени са:

Business, Adult, Community, Education, Generic, , Health, , Lifestyle, Money, Professional, Regional or Cultural, Services, Social, Sport, Travel and Transport, City, Commerce, Technology, Construction, Real Estate, Government, Food and Drink, Religion, Media,Industry и Web.

Имайте предвид, че новите домейни от високо ниво ще се пускат на етапи. Част от тях ще могат предварително да се регистрират свободно, а други ще се придобиват срещу по-голямо заплащане.

 

Sky Prime - sky-prime.com

Follow us