Boat

КОИ СА НЕСТАНДАРТНИТЕ РАЗШИРЕНИЯ ЗА ЕДИН ДОМЕЙН ?


Хостинг и Домейн

Към нестандартните разширения спадат .top, .online и други, както и такива, които нямат пряка връзка с аудиторията Ви като .kn или .mc. Първите не изглеждат авторитетно, а вторите биха подвели Google, че Вашият домейн ще се отнася за друга страна, което води до по-ниско позициониране в резултатите при търсенията от територията на държавата Ви.

Желателно е за Вашия домейн да ползвате международно разширение като .com или подходящото за страната, за която се отнася той (например за България - .bg). Те са по-авторитетни и практични.

Sky Prime - sky-prime.com

Follow us