Boat

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА УПОТРЕБАТА НА СЪБДОМЕЙНИ ?


Уеб сайтове

Желателно е при оформянето на нова тема в уеб сайта Ви или версия за друга страна, различна от Вашата да използвате събдиректория, без да прилагате събдомейн, като например ДОМЕЙН.net/vn, а не vn.ДОМЕЙН.net. Имайте предвид, че този принцип не е наложително да се спази, понеже vn.ДОМЕЙН.bg изглежда по-добре, но трябва да знаете, че най-важната разлика между двата варианта e, че рейтинга, който получава събдомейна ( vn.ДОМЕЙН.bg) се натрупва само върху самия него, докато при събкатегорията ( ДОМЕЙН.bg/vn ) се натрупва и върху главния уеб сайт.

Aко притежавате голям брой версии за други държави и употребите "/“, всичките те ще допринасят за рейтинга на основната Ви платформа. Понеже при използването на варианта със събдомейна, натрупаният рейтинг ще се раздели по индивидуалните езикови версии и вместо да притежавате един сайт, който да е на челни позиции в Google търсачката, ще имате много езикови версии с лошо позициониране.

Да вземем за пример, че се използвате Google.vn, потърсете някоя от големите компании, като например Microsoft и забележете как ще се визуализира сайтът им -  https://www.microsoft.com/vi-vn. По същия начин и в Google.gr,когато потърсите може да обърнете внимание за същата употребата на субкатегория -   https://www.microsoft.com/el-gr.

Sky Prime - www.sky-prime.com

Follow us