Boat

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА PAGERANК НА СТРАНИЦИТЕ В УЕБ САЙТА НИ ?


Уеб сайтове

Понеже линковете от фронтпейджа предоставят PageRank към останалите вътрешните страници на даден уеб сайт, ние от Sky Prime Optimization  Ви съветваме, че не е желателно този ранк да се разпределя към всички страници в платформата, а само към тези които са най-значими в нея.

Ако обаче ранкът на началната страница се разпредели еднакво по всички , това ще се отрази на най-съществените от тях ,като намали тежестта им.

От значителна важност е да не забравяте, че всяка страница в уеб сайта има свой собствен PageRank като в повечето случай той е най-голям на началната страница.

Follow us