Boat

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ФРЕЙМОВЕТЕ ?


Полезно

При употребата на фреймове в конкретна страница се вмъква и информация от други места в сайтa. От  Sky Prime Optimization  Ви препоръчваме, в случай че при формирането на платформата Ви са използвани фреймове, да структурирате нова, но без тяхното присъствие.

Имайте предвид, че при прилагането им резултатът, който се получава, е отрицателен спрямо рейтинга Ви, понеже Google не ги възприема положително.

Follow us