Boat

Какво представлява оптимизация на уеб сайт чрез котви(маркери)?


SEO

Sky Prime препоръчва да използвате маркери, така наречените котви. Това са маркери(named anchors), поставени във Вашия уеб сайт, сочещи към конкретни места в него.
Препоръчваме Ви да поставяте котви там, където има дълъг текст в неговото начало или край, като е необходимо да добавите препратки, които да водят към по-съществените части от текста. Това е полезно както за Вас и рейтинга на Вашият уеб сайт, така и за посетителите на Вашата уеб страница, които искат по – лесно да открият дадена информация.

 

Follow us