Boat

КАКВИ НЕДОСТАТЪЦИ ИМАТ СЪБДОМЕЙНИТЕ ?


Полезно

Трябва да знаете, че при употребата на събдомейни, има недостатък, който се изразява в това, че се налага да се поставят различни входящи линкове от други платформи.

Ние от Sky Prime в този случай, по принцип избираме варианта, при който индивидуалните части на уеб сайта ни, са поставени в събдиректории, както следва ДОМЕЙНА.bg/събдиректория, а не по този начин subdomain.ДОМЕЙНА.bg.

Follow us