Boat

Какви да бъдат ключовите думи при изходящи линкове?


Линкбилдинг

От предишни публикации на Sky Prime вече знаете, че за изходящите линкове трябва да се използват ключови думи или фрази (anchor text), свързани с основната дейност на Вашия бизнес. 
Пример:
Да предположим, че уеб сайтът Ви е свързан с идеи за предприемачество и сте решили да поставите линк към „Изисквания за откриване на ресторант“. Anchor текстът е много по-добре да бъде „Откриване на заведение за бързо хранене“, отколкото „Сандвичи и пици“ 
Като линкът трябва да сочи конкретно към страницата с необходимите разрешителни за откриването на ресторанта, а не към друго място, от което тепърва да трябва да се достигне до тези документи.

Follow us