Boat

КАК СЕ ОТРАЗЯВА НА ДАДЕН УЕБ САЙТ ОБРАЗУВАНЕТО НАВЕДНЪЖ НА ГОЛЯМ БРОЙ ЛИНКОВЕ КЪМ НЕГО ?


Линкбилдинг

За нас от Sky Prime е важно да Ви уточним, че Google не възприема благоприятно  особено висока активност, появила се в даден уеб сайт за малък период от време, след което отново да има затишие и драстичен спад на потреблението.

Ако обаче извършвате кампания, за която е необходимо да използвате голям брой препратки, го направите постепенно, в продължeние на един или два месеца, а не на един път. Внезапното образуване на голям брой нови линкове към конкретен уеб сайт е подходящо само ако е стар, но при положение че е нов не е препоръчително.

Важно е да знаете, че при линк билдинга препратките към Вашата платформа е необходимо да се генерират системно и на етапи.

Follow us