Boat

Как да направим добра имейл кампания?


Маркетинг

Имейл маркетингът е един от основните маркетингови инструменти. Те се използват за изграждане на доверие у клиентите и увеличаване на продажбите. Писмата се отварят средно от всеки пети получател, а всеки десети отварящ кликва върху връзките. Не е необходимо да наемате цял екип от специалисти, за да изпращате имейли по пощата. Повечето от процесите в имейл маркетинга са оптимизирани така, че е достатъчно да ги настроите веднъж – и след това списъкът с имейли работи сам. Скай Прайм ще ви помогнат за създаване на перфектната имейл кампания – бързо и ефективно – за постигане на максимално добри резултати.

Какво е имейл маркетинг кампания?

Имейл маркетинговата кампания е поредица от имейли, изпратени от компания до настоящи и потенциални клиенти. Използва се за насърчаване на клиентите да правят бизнес с дадена компания. Имейл кампаниите са важна входяща маркетингова стратегия. Входящият маркетинг е непрекъснат процес, в който търговците се срещат с клиенти на всеки етап от тяхното развитие. Имайте предвид, че не всеки е готов да купи от вас точно сега.

Как да планирате и проведете ефективна имейл маркетинг кампания

Следва да разгледаме няколко ключови стъпки, които ще ви помогнат за създаването на добра имейл кампания:

 1. Определете целта на вашата кампания 

Различните имейл маркетингови кампании ще доведат до различни резултати, изискващи различни стратегии за постигането им. След като определите целта на кампанията си, можете да зададете целите, които искате да постигнете. Включете конкретни показатели в целта си, за да можете да измерите успеха на кампанията си въз основа на количествено измерими факти.

 1. Поставете се на мястото на купувача

След като сте определили желания резултат и цели, трябва да планирате как да постигнете желания резултат. Някои въпроси, които трябва да разгледате, включват:

 • Как са започнали?

 • Какво е важно за тях?

 • С какво може да бъде полезна тази кампания?

 1. Създайте целеви списък и критерии за регистрация.

Вие сте решили кого преследвате и какво искате да правят. Така че частта трябва да бъде изградена оттам. Какви са общите характеристики на всички ваши клиенти? Как се показват тези свойства във вашия CRM?

Вашият софтуер е умен, но не достатъчно, за да разпознае получателите, до които изпращате. Получателите ще получават ли имейли по едно и също време или трябва да отговарят на определени изисквания, преди да могат да бъдат включени във фуния или кампания?

 1. Определете времевата рамка, в която искате да стартирате кампанията

Можете да проведете сезонна маркетингова кампания, която се състои само един или два имейла, или можете да проведете дългосрочна кампания за растеж. Дължината на вашата имейл кампания трябва да бъде съобразена с дължината на цикъла на покупка и точката, в която човекът купува. С други думи, предайте правилното послание в правилния момент.

 1. Планирайте имейлите си

Може да искате да получите много допирни точки с клиентите по време на времевата линия на кампанията. Трябва също така да помислите за последващи действия въз основа на действията, които всеки получател предприема. Планирайте тези имейли, като опишете основното послание и изводи.

 1. Създайте теми, които ще насърчат хората да кликнат

Темата служи като отправна точка за останалата част от вашия имейл. Ако вашият купувач не кликне върху темата, той няма да види вашето съдържание. Имайки това предвид, използвайте темите за материал, който ги насърчава да четат. 

 1. Създайте активи на вашата марка

Преднамерените и добре поставени изображения могат да увеличат честотата на кликване, така че помислете не само за това, което искате да кажете, но и как искате да го кажете, като използвате визуални елементи, за да подкрепите вашето послание.

 1. Включете изрични призиви за действие

Не претоварвайте имейл контактите си с твърде много опции. Всеки имейл, който изпращате, трябва да съдържа конкретно действие, което искате читателят да предприеме. След това на ясен и прост език им кажете да извършат това действие и задайте очаквания за това какво ще се случи, ако го направят.

 1. Наблюдавайте своите анализи

Водете си бележки, докато вашата имейл маркетинг кампания напредва. Вашите проценти на отваряне и кликване отговарят ли на очакванията ви? Какво върви добре срещу какво се обърка? На път ли сте да постигнете целите на имейл маркетинг кампанията си?

Ако не сте сигурни в себе си и своите умония, специалисти от Скай Прайм Могат да ви помогнат за създаването и реализирането на перфектната имейл кампания.

Follow us