Boat

Как да избирате ключови думи, свързани с дейността на бизнеса Ви, за постигнато на желания резултат?


Уеб сайтове

Винаги имайте предвид това, че  класирането Ви ще е по-успешно, ако използвате по-описателни ключови фрази, тъй като над 80% от търсенията се извършват по цели изрази, а не по единични думи. Целевият трафик би бил оптимален, при използването на фрази между две и четири думи.
Пример:
По подходящо е да посочите фразата „Ателие Сватбени букети Пловдив“, отколкото само думата „букети“.
От Sky Prime Ви съветваме да оптимизирате всяка една страница  в уеб сайта си с най- често търсените фрази и ключови думи, подходящи за откриване на Вашата дейност и услуги.

Follow us