Boat

Форум и блог – местоположение в страницата


Уеб сайтове

От Sky Prime Ви препоръчваме да се стремите към създаването на блог или форум, който да е изключително удобен и достъпен за потребителите, като е препоръчително да се позиционира вътре в уеб сайта, а не на отделен събдомейн.

Пример:

А) форум.името-на-сайта.bg, - индексира се в SERP, като отделен сайт ; (НЕПРАВИЛНО)

Б) името-на-сайта.bg/форум - индексира се в SERP, основният домейн ;  (ПРАВИЛНО)

Важно е и как ще озаглавите папките при създаване на форум или блог във Вашата уеб страница. (Подходящи варианти са : /forum или /blog)

Добре би било в наименованието на категорията, където се намира блога, да поставите ключови думи, по които се оптимизирате. 

Follow us