Boat

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ ПРИ ТЪРСЕНИЯТА В GOOGLE


Уеб сайтове

Ключовите думи оказват по-голямо влияние на резултатите при търсенията в Google търсачката, когато са използвани т.нар. тагове underline, bold, strong и italic, както и много други. Същият ефект оказват и словосъчетанията, в които е използван булет или шрифт с по-голям размер, но в повечето случаи не е желателно да се прекалява с употребата им от гледна точка на потребителите.

Ние от Sky Prime Optimization Ви съветваме да прилагате тези допълнения само, ако смятате, че са необходими за изгледа на платформата Ви.

Follow us