Boat

ДО КАКВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ КОМПРЕСИЯТА НА ЕДИН УЕБ САЙТ ?


Полезно

Имайте предвид, че ние от Sky Prime Optimization  често правим компресии на сайтовете, които оптимизираме, понеже това намалява размера на HTML кода и спомага за по-бързото им зареждане. Съществуват много формати за компресии, но най-известният и употребяван до този момент е gZip.

Не всички, но повечето от хостинг фирмите предлагат тази опция за добавянето ѝ и от контрол панела на уеб сайта Ви. Допуска се, че дори без значителни промени в кода, компресиите до голяма степен ще увеличат скоростта на зареждане на уеб сайта Ви.

Follow us